กิจกรรม Thai Networking Event 2023

กิจกรรม Thai Networking Event 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มี.ค. 2566

| 98 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จะจัดกิจกรรมทำความรู้จักคนไทยในสิงคโปร์ และเป็นสื่อกลางสนับสนุนการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง เพื่อให้คนไทยในสิงคโปร์ได้มีโอกาสรู้จักสร้างเครือข่ายช่วยเหลือให้ข้อแนะนำคำปรึกษาซึ่งกันและกันตามสาขาอาชีพ ความสามารถและความถนัด
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยสาขาอาชีพต่าง ๆ ในสิงคโปร์เข้าร่วมกิจกรรม Thai Networking Event 2023
 
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ 370 Orchard Road, Singapore 238870
 
ลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้ที่ https://forms.gle/5XUmQ8FDbY4FehMt7
 
มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ