ประกาศการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการรถ รับ - ส่ง คนไทยร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

10 เม.ย. 2566

ปฏิทินการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์

10 เม.ย. 2566

ลงทะเบียนเลือกตั้งไม่ทัน ต้องทำอย่างไร

10 เม.ย. 2566

ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

26 มี.ค. 2566

กำหนดเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

24 มี.ค. 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สิงคโปร์

4 เม.ย. 2566