ประกาศสำคัญ

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) จำนวน 1 อัตรา

21 ก.ย. 2566

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ปี 2566

22 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

24 ก.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

18 ก.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล จำนวน 1 อัตรา

4 ก.ค. 2566

ประกาศวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

26 มิ.ย. 2566

ประกาศวันหยุดเดือนมิถุนายน 2566

7 มิ.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการรถ รับ - ส่ง คนไทยร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

10 เม.ย. 2566

ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน 2566

6 เม.ย. 2566