ประกาศสำคัญ

ประกาศรับสมัครหัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

22 ม.ค. 2567

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

20 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

30 พ.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล จำนวน 2 อัตรา

10 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

4 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) จำนวน 1 อัตรา

21 ก.ย. 2566

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ปี 2566

22 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

24 ก.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

18 ก.ค. 2566