การขับเคลื่อน AI ของสิงคโปร์และการส่งเสริมภาคธุรกิจให้นำ AI มาใช้ประโยชน์

การขับเคลื่อน AI ของสิงคโปร์และการส่งเสริมภาคธุรกิจให้นำ AI มาใช้ประโยชน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 72 view

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เน้นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือภาคเอกชนของสิงคโปร์ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของสิงคโปร์ให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสิงคโปร์แสวงหาโอกาสในสาขาใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

 

อ่านได้ที่นี่ >>> https://thaibizsingapore.com/news/%E0%B8%82/innovations/singapore_ai_smes_business/