การปรับตัวของสิงคโปร์ในการคงความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน

การปรับตัวของสิงคโปร์ในการคงความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2567

| 133 view

สิงคโปร์กำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านบริการทางการแพทย์ในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ในราคาที่ถูกกว่า โดยข้อมูลจาก IHH Healthcare Singapore ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ พบว่าในปี 2566 ผู้ป่วยต่างชาติที่มารับบริการในสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้ป่วยทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ที่มีผู้ป่วยต่างชาติกว่าร้อยละ 20 โดยกลุ่มผู้ป่วยที่ลดลงคือกลุ่มที่มาเพื่อตรวจสุขภาพและบริการส่องกล้องตรวจร่างกาย

 

อ่านต่อได้ที่นี่ >>> การปรับตัวของสิงคโปร์ในการคงความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์) (thaibizsingapore.com)