การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 1,576 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วกัน
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์
 
ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870 (เข้าประตูด้านถนนเคลมอร์)
 
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 18.00 น.
 
ท่านสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 ตามเวลาประเทศไทย
ทางออนไลน์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
 
RTE_SIN_Announcement_Oversea_Election_Date_Time_Venue

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง