กำหนดเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กำหนดเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 140 view
กำหนดเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 
25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
 
เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 
ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ