กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 161 view
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ ภริยา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร หัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ และคู่สมรส เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ และในนามของพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยคลิกที่ https://www.mfa.go.th/.../publ.../the-coronation-day-signing
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ