กิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทยภาคก่อสร้างในสิงคโปร์

กิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทยภาคก่อสร้างในสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มี.ค. 2566

| 141 view
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วยนางดัชรี คูหาทอง รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และนางสาวพนาลี ชูศรี หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยภาคก่อสร้างในสิงคโปร์ ที่หอพักแรงงาน Sungei Tengah Dormitory โดยมีพี่น้องแรงงานไทยประมาณ 100 คน และอาสาสมัครแรงงาน 15 คน เข้าร่วม
 
ท่านทูตได้กล่าวชื่นชมแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือ มีความขยันอดทนจนเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสิงคโปร์ รวมทั้งให้กำลังใจแรงงานไทยในสิงคโปร์ในการทำงาน โดยขอให้รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท้องถิ่น หากประสบปัญหาการทำงานขอให้ติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสมอ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกคน
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกจ่ายคู่มือคนไทยในสิงคโปร์ ลูกตะกร้อ และหนังสือการ์ตูน ให้แก่พี่น้องแรงงานไทยด้วย นอกจากนี้ เครือข่ายอาสาสมัครโบสถ์คริสต์ได้แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษฟรีให้แก่แรงงานไทยแห่งนี้เป็นประจำทุกวันอังคาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยอีกด้วย
 
หอพักแรงงาน Sungei Tengah Dormitory เป็นหนึ่งในหอพักแรงงานต่างด้าวขนาดใหญ่ของ สป. ได้รับสัมปทานการบริหารจัดการจากกระทรวงแรงงาน สป. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย จนท. กว่า 100 คน หอพักแห่งนี้
มีแรงงานต่างด้าวภาคการก่อสร้างพักอาศัยรวมประมาณ 25,000 คน (เพศชายทั้งหมด) ส่วนมากเป็นแรงงานชาวอินเดีย
ศรีลังกา บังกลาเทศ จีน ตามลำดับ มีแรงงานไทยประมาณ 400 คน มีทั้งหมด 10 อาคาร แรงงานพักอาศัยห้องพักละ 6-8 คน อัตราค่าเช่าหอพักคนละ 400 ดอลลาร์ สป. ต่อเดือน (ส่วนมากนายจ้างรับผิดชอบค่าที่พัก หรือแรงงานจ่ายเพียงบางส่วน) มีพื้นที่ทำอาหารส่วนกลาง พื้นที่รับประทานอาหาร (ห้ามนำอาหารขึ้นห้องพัก) ตู้เก็บอุปกรณ์อาหาร ตู้อุ่นอาหาร เครื่องซักผ้าแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายและแบบหยอดเหรียญ พื้นที่ออกกำลังกาย (สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามเอนกประสงค์) มี wi-fi ให้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง จัดรถรับส่งไปยังไซต์งานก่อสร้าง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านแลกเงิน/ส่งเงินไป ตปท. ร้านตัดผม ร้านขาย  ซิมโทรศัพท์ ร้านจำหน่ายอาหาร คลินิกตรวจสุขภาพ และบริการสอนทักษะฝีมือ ทั้งนี้ แรงงานทุกคนจะมีบัตรประจำตัวสำหรับเข้า-ออกอาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัย และจะมี จนท. คอยตรวจตราห้องพักเพื่อไม่ให้มีสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บในห้องพัก หากพบกรณีทะเลาะวิวาท คู่กรณีจะถูกพักงานหรือเลิกจ้างและส่งกลับประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ