จับตาข่าวบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ปลดพนักงาน

จับตาข่าวบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ปลดพนักงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2567

| 111 view

ในปี 2566 หลายบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกภายหลังโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทเทคโนโลยี การบริการด้านไอที การค้าส่ง ธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

อ่านต่อได้ที่ >>> https://thaibizsingapore.com/news/%e0%b8%82/investments/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5/