นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Medardo Antonio Gonzales Macaraig เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสิงคโปร์

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Medardo Antonio Gonzales Macaraig เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 85 view
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Medardo Antonio Gonzales Macaraig เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ (พ.ศ. 2567) เป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ 🇹🇭🇵🇭
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และแรงงาน
 
On 12 March 2024, H.E. Mrs. Ureerat Chareontoh, Ambassador of Thailand to Singapore paid a courtesy call on H.E. Mr. Medardo Antonio Gonzales Macaraig, Ambassador of the Philippines to Singapore. Both sides exchanged views on the cordial ties between Thailand and the Philippines, as this year (2024), marks the 75th anniversary of the diplomatic relations between Thailand and the Philippines. 🇹🇭🇵🇭
In addition, they also exchanged views on the close cooperation with Singapore in various areas, such as economic, defence and security, and labour.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ