นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าพบหารือนาย Stanley Loh ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าพบหารือนาย Stanley Loh ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 36 view
(7 พฤษภาคม 2567) นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าพบหารือนาย Stanley Loh ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับทวิภาคีและความร่วมมือในกรอบอาเซียน รวมถึงโอกาสที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการขยะ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ