นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato’ Dr. Azfar Bin Mohamad Mustafar ข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจำสิงคโปร์

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato’ Dr. Azfar Bin Mohamad Mustafar ข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจำสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 97 view

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato’ Dr. Azfar Bin Mohamad Mustafar ข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจำสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซีย และความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งกับสิงคโปร์ รวมถึงความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าและการนำเข้าอาหาร การอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามแดน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐยะโฮร์ - สิงคโปร์ และความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด โดยทั้งไทยและสิงคโปร์เป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญและมีความใกล้ชิดกับมาเลเซีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ