นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Suryo Pratomo เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสิงคโปร์

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Suryo Pratomo เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 117 view

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Suryo Pratomo เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ โดยอินโดนีเซียและสิงคโปร์มีการหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ มีความใกล้ชิดกันในระดับผู้นำ และสามารถเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างร่วมกัน ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับต้นของอินโดนีเซีย และเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 ในอินโดนีเซียมายาวนานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ สิงคโปร์มีความสนใจที่จะขยายความร่วมมือด้านการซื้อขายพลังงานสะอาด และพัฒนาความร่วมมือเรื่องพลังงานไฮโดรเจนกับอินโดนีเซีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ