นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 36 view
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ด้านกลาโหมที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์ผ่านการดำเนินความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางการทหารในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ และแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และความเชื่อมโยงในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ