นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมกล้วยไม้แห่งตะวันออก “Orchid Extravaganza 2023: Orchids of the East Tropics”

นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมกล้วยไม้แห่งตะวันออก “Orchid Extravaganza 2023: Orchids of the East Tropics”

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2566

| 596 view

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมกล้วยไม้แห่งตะวันออก “Orchid Extravaganza 2023: Orchids of the East Tropics” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับ Gardens by the Bay สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ สำนักงานข้าหลวงใหญ่บรูไนดารุสซาลามฯ และสำนักงานข้าหลวงใหญ่มาเลเซียฯ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเสน่ห์แห่งกล้วยไม้สายพันธุ์พื้นเมืองจากทั้งสี่ประเทศและของภูมิภาค โดยในงานยังมีการจัดแสดงชุดเคบายา (Kebaya) ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองสตรีที่ไทย มาเลเซีย บรูไนฯ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ร่วมกันเสนอต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อสะท้อนถึงมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของทั้งห้าประเทศ

ขอเขิญชวนผู้สนใจเข้าชมงาน Orchid Extravaganza 2023: Orchids of the East Tropics” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2566 ที่ Gardens by the Bay
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ