นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย

นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 787 view
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย จัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำสิงคโปร์
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงบทบาทของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และย้ำถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์ผ่านความร่วมมือพหุภาคีและการฝึกร่วมระหว่างกัน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับสิงคโปร์มีความแน่นแฟ้นและอบอุ่นเสมอมา
 
การจัดงานวันกองทัพไทยในปีนี้มีขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีพลโท เมลวิน ออง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ เป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้แทนกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์และกองทัพสิงคโปร์ ผู้ช่วยทูตทหารของประเทศต่าง ๆ ประจำสิงคโปร์ และข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 150 คน
 
ทั้งนี้ วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ