นาย Kok Ping Soon ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ

นาย Kok Ping Soon ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 37 view
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นาย Kok Ping Soon ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำหน่วยงานและหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยกับสิงคโปร์
สมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นบริษัทในสิงคโปร์กว่า 30,000 บริษัท มีบทบาทในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจสิงคโปร์ทั้งในด้านการขยายตลาด การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การพัฒนาแรงงาน ตลอดจนเชื่อมโยงโอกาสและเครือข่ายในการทำธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ โดยในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ สมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์จะจัดคณะนักธุรกิจสิงคโปร์กว่า 25 ราย เดินทางไปประเทศไทยเพื่อการจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนไทยในสาขาต่าง ๆ อาทิ ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ อาหารแห่งอนาคต เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของสองประเทศที่มีความใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับสมาพันธ์ฯ จะทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเพิ่มพูนมากขึ้น นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มากขึ้นเนื่องจากไทยและสิงคโปร์มีต้นทุนความสัมพันธ์ระดับประชาชนเป็นรากฐานที่เข้มแข็งอยู่แล้วซึ่งเห็นได้ชัดจากงานเทศกาลสงกรานต์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ