นาย Lennon Tan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ

นาย Lennon Tan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 54 view
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นาย Lennon Tan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำหน่วยงานและหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยกับสิงคโปร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
สมาพันธ์อุตสาหกรรมสิงคโปร์ก่อตั้งมาแล้วกว่า 92 ปี ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีสมาชิกมากกว่า 500 บริษัท ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและประสานงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของสิงคโปร์ด้วย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และการจัดคณะนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพบหารือ จับคู่ทางธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจดิจิทัล ความยั่งยืน อาหารเพื่อสุขภาพ และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยที่สามารถมีเพิ่มมากขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีจัดกิจกรรมร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์ที่สนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ