บริการพิเศษทำพาสปอร์ต ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2565

บริการพิเศษทำพาสปอร์ต ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.พ. 2566

| 49 view

Postser_เปิดบริการพิเศษทำพาสปอร์ต Postser_เปิดบริการพิเศษทำพาสปอร์ต_Eng  

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดบริการพิเศษ Walk-in ทำพาสปอร์ตไทย
- ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
- ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์
- เตรียมเอกสารและเงินสดค่าธรรมเนียม
เฉพาะ 3-5 มิ.ย. 2565 นี้เท่านั้น
ท่านที่บัตรประชาชนหมดอายุ หรือสูญหาย ควรทำบัตรประชาชนก่อนมาทำพาสปอร์ตในวันดังกล่าว
📌ท่านที่จองคิวเดือน มิ.ย.ไว้แล้ว ก็สามารถมารับบริการพิเศษ Walk-in นี้ได้
ผู้ที่เดินทางมาทำพาสปอร์ตให้เข้าประตูทางถนน Claymore เท่านั้น
ระยะเวลารับพาสปอร์ตเล่มใหม่ 3-4 สัปดาห์

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอขอบคุณกรมการกงสุล ที่ให้การสนับสนุนการเปิดบริการหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาว 3-5 มิ.ย. 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ที่จำเป็นต้องเดินทางหรือต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อขยายระยะเวลาพำนัก โดยมีผู้มารับบริการ 449 คนตลอด 3 วัน

 

บริการพิเศษทำพาสปอร์ต_มิย_65_2     4 ขั้นตอนง่าย ๆ การทำพาสปอร์ต

บริการพิเศษทำพาสปอร์ต_มิย_65_6     บริการพิเศษทำพาสปอร์ต 3 - 6 มิ.ย. 2565

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง