ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2566

| 745 view

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

เอกสารประกอบ

DOC240723-24072023145756_230724_150357.pdf