ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.พ. 2566

| 127 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

เอกสารประกอบ

11_-_2566_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่งเสมียน.pdf