ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2566

| 893 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ โดยขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ