ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน 2566

ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 เม.ย. 2566

| 972 view

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนเมษายน 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566         วันจักรี

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566                วัน Good Friday

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566       วันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566            วันหยุดชดเชยวัน Hari Raya Pausa

 

 

Announcement of the Royal Thai Embassy’s Official Holidays in April 2023

The Embassy will be closed on the following dates:

 

Thursday, 6 April 2023              Chakri Memorial Day

Friday, 7 April 2023                   Good Friday

Thursday, 13 April 2023            Songkran Day

Monday, 24 April 2023               Substitution for Hari Raya Puasa 

เอกสารประกอบ

ข่าวสารนิเทศ_ประกาศวันหยุดประจำเดือนเมษายน_2566.pdf