ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Citi Para Swimming World Serires Singapore 2023

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Citi Para Swimming World Serires Singapore 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 166 view
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 นางชลธี จันทร์รัชชกูล อัครราชทูต และนางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Citi Para Swimming World Serires Singapore 2023 ซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 ณ OCBC Aquatic Centre โดยมีนักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการจาก 21 ประเทศเข้าร่วมกว่า 150 คน
 
ในโอกาสดังกล่าว นางชลธีฯ ได้สนทนากับ ดร. กิตติพงษ์ โพธิหมู่ ผู้จัดการทีม ดร. ปลวัชร รุจิกาล หัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยมี ดร. Teo-Koh Sock Miang ประธาน Singapore Disability Sports Council (SDSC) และนาง Fan Kelly ผู้อำนวยการบริหาร SDSC ให้การต้อนรับ
การแข่งขันว่ายน้ำรายการ Citi Para Swimming World Serires ในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมจำนวน 13 คน ประกอบด้วยนักกีฬาผู้พิการทางสายตา นักกีฬาผู้พิการทางปัญญา และนักกีฬาผู้พิการทางสมอง
 
นอกจากการเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารกล่องจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่ทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เพื่อส่งแรงเชียร์และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการนี้
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์ทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันดังกล่าว โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน (คนละ 10 ดอลลาร์สิงคโปร์) ได้ที่ https://www.sistic.com.sg/events/swimming0423
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sdsc.org.sg/citi-para-swimming-world-series.../

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ