รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของสิงคโปร์ไตรมาสที่ 2/2566 และแนวโน้มในช่วงต่อไป

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของสิงคโปร์ไตรมาสที่ 2/2566 และแนวโน้มในช่วงต่อไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 551 view

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ได้เผยแพร่เอกสารคาดการณ์ทางเศรษฐกิจสิงคโปร์ไตรมาสที่ 2/2566 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ไตรมาสที่ 2/2566

GDP สิงคโปร์ไตรมาสที่ 2/2566 เติบโตร้อยละ 0.5 แบบ year-on-year โดยยังหดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP เฉลี่ยในปี 2565 ที่เติบโตเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ร้อยละ 3.6 โดยปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์เงินเฟ้อ การลดลงของตลาดแรงงานซึ่งมีผลต่อการบริโภคส่วนบุคคล รวมถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ ประเด็นรัสเซีย – ยูเครน ยังส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเริ่มปรับขึ้นในทางบวกในช่วงปลายปี

อ่านต่อได้ที่ >>> https://thaibizsingapore.com/news/%E0%B8%82/economics/singapore-economic-report-q2-2023/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ