สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 53 view
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ จำนวน 27 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในโอกาสเดินทาง มาทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนท้องถิ่นของสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2567 ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ โดยนางชลธี จันทร์รัชชกูล อัครราชทูต ซึ่งรวมถึงจุดแข็งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสิงคโปร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ