สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2566

| 534 view
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทีมประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร 3 เหล่าทัพ สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมพบปะและเยี่ยมเยียนคนไทยที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ในบริษัท Kenyon Pte Ltd ซึ่งมีจำนวนประมาณ 120 คน โดยได้จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จัดเลี้ยงอาหาร และมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยในสิงคโปร์ โดยมีนาย Tan Yong Keng ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ให้การต้อนรับทีมประเทศไทยอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ แรงงานไทยมักเป็นที่ต้องการของสิงคโปร์ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นแรงงานมีฝีมือ มีความขยัน อดทน และมีความประพฤติดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ