สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ม.ค. 2567

| 300 view
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางชลธี จันทร์รัชชกูล อุปทูต ณ สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองในโอกาส วันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Fullerton Bay สิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Desmond Tan รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ
 
ในการกล่าวเปิดงาน อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่มีต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทย และยังได้รับการถวายพระเกียรติจากองค์การสหประชาชาติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก” ด้วย
 
นอกจากนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างไทย-สิงคโปร์ และได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่าน“การทูตเชิงรุก” เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ยืนยาวระหว่างไทย-สิงคโปร์ และความประทับใจต่อไมตรีจิตที่ชาวไทยหยิบยื่นให้แก่ชาวสิงคโปร์ และหวังว่าจะได้ต้อนรับไทยเข้าสู่ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement - DEPA) และชื่นชมบทบาทของไทยในโครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Power Grid)
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทยรำซัดชาตรี และอาหารไทยอันหลากหลาย อาทิ ข้าวซอยซึ่งสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานสิงคโปร์) Tourism Authority of Thailand - Singapore Branch Office ส้มตำ ไก่ย่าง และของหวานแบบไทย ซึ่งสนับสนุนโดย Thai Association Singapore - สมาคมไทย สิงคโปร์ และก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวไก่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. (สิงคโปร์) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ ตลอดจนเครื่องดื่มจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ