สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) จำนวน 1 อัตรา

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2566

| 1,150 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) ในอัตราจ้างเดือนละ 3,150 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยผู้สนใจจะต้องเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนด และเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามกำหนดการ ดังนี้
บัดนี้ – 30 กันยายน 2566 - รับสมัคร
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 - เริ่มปฏิบัติงาน
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดจากประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ และดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://thaibizsingapore.com/pr/application-bic-september-2023/
จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้