สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับสภากาชาดสิงคโปร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับสภากาชาดสิงคโปร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2566

| 157 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 🇹🇭 ร่วมกับสภากาชาดสิงคโปร์ 🇸🇬 ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในสิงคโปร์ที่ต้องการโลหิต 🩸
🗓️: วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 – 15.00 น.
📍: สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ถนนออชาร์ด
 
สามารถลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ https://shorturl.at/cdmuy
 
เกร็ดน่ารู้: รู้หรือไม่ว่า ในสิงคโปร์มีความต้องการใช้โลหิตเพื่อการรักษาผู้ป่วยประมาณ 15 ถุงต่อ 1 ชั่วโมง ⏰ โดยใน 1 ปี สิงคโปร์ต้องการโลหิต 120,000 ถุง หรือคิดเป็นจำนวนมากกว่า 400 ถุงต่อวัน โดยโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้ถึง 3 คน 🩸

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ