สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมงานสมโภชน์ 60 ปี วัดป่าเลไลยก์ สิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมงานสมโภชน์ 60 ปี วัดป่าเลไลยก์ สิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 28 view
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นางชลธี จันทร์รัชชกูล อัครราชทูต พร้อมด้วย นาวาเอก ศรสิทธิ์ คลองน้อย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ สิงคโปร์ และพันเอกไท ชาญกล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นางณฐมา คูณผล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสมโภชน์ 60 ปี วัดป่าเลไลย์ สิงคโปร์ โดยมีนาง Cheryl Chan สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอีสท์โคสท์ เป็นแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน และพระสงฆ์จากประเทศไทยและสิงคโปร์ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก
 
 
On 13 May 2023, Mrs. Chonlatee Chanrachakul, Minister and Deputy Head of Mission of the Royal Thai Embassy, Singapore, Capt. Sornsit Klongnoi, Defense and Naval Attache, Col. Thai Charnkol, Army Attache, Mrs. Natama Koonpol, Minister Counsellor for Commerce, and Mr. Wutthisak Pathomsart, Minister Counsellor for Labour, as well as officials from the Royal Thai Embassy in Singapore attended the 60th anniversary of Palelai Buddhist Temple. On this occasion, Ms. Cheryl Chan, Member of the Parliament, East Coast GRC, attended the event as Guest of Honour and gave her address to congratulate this auspicious occasion. Several monks from Thailand and Singapore also attended including Praprommunee, the Abbot of Wat Prasrimahatat Bangkaen.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ