สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2566

| 299 view
📣 ประกาศ
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา
 
ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยัง [email protected]
 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ shorturl.at/mAMN0
 
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกอบ

9-2566_-_การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่งเสมียน.pdf