สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 245 view
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางชลธี จันทร์รัชชกูล อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำสิงคโปร์
ในโอกาสนี้ อุปทูตได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์ ผ่านการดำเนินความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี การฝึกร่วมทางทหาร และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับสิงคโปร์มีความแน่นแฟ้นเสมอมา
งานวันกองทัพไทยในปีนี้ได้รับเกียรติจากพลตรี เดวิด เนียว ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ เข้าร่วมในฐานะเแขกเกียรติยศ และมีผู้แทนกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์และกองทัพสิงคโปร์ ผู้ช่วยทูตทหารของประเทศต่าง ๆ ประจำสิงคโปร์ และข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 150 คน
ทั้งนี้ วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องและรักษาแผ่นดินไทย
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ