สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 563 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ๓ เหล่าทัพ หัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ และในนามของพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้นำข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ