ส่องสิงคโปร์เพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2568

ส่องสิงคโปร์เพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2568

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2567

| 114 view

จากการที่สิงคโปร์ตั้งเป้ายุติการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปล้วน (Internal Combustion Engine – ICE) ภายในปี 2583 นั้น  EVe ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority – LTA) มีแผนดำเนินการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger) เพิ่มเติมในจุดจอดรถสาธารณะกว่า 12,000 จุด โดยเป็นจุดจอดรถของคณะกรรมการการเคหะและการพัฒนา (Housing and Development Board – HDB) ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของชาวสิงคโปร์ โดยตั้งเป้าติดตั้งที่ HDB กว่า 2,000 แห่งทั่วสิงคโปร์ ภายในปี 2568  ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วย  

อ่านต่อได้ที่ >>> ส่องสิงคโปร์เพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2568 - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์) (thaibizsingapore.com)