เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงกับแนวความคิดเรื่องฮาลาลในสิงคโปร์

เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงกับแนวความคิดเรื่องฮาลาลในสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2567

| 300 view

ภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ (The Islamic Religious Council of Singapore : MUIS) ประกาศว่า เนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured meat, Cultivated meat, Lab-grown meat, Cell-based meat)เป็นอาหารฮาลาล และชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้ แต่ต้องปฏิบัติภายใต้กระบวนการผลิตแบบฮาลาลทั้งหมด

อ่านต่อได้ที่นี่ >>> เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงกับแนวความคิดเรื่องฮาลาลในสิงคโปร์ - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์) (thaibizsingapore.com)