เปิดโต๊ะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์

เปิดโต๊ะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2566

| 216 view
🙋‍♀️🙋‍♂️ ท่านใดมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์ เชิญทางนี้ค่ะ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดโต๊ะลงทะเบียนเคลื่่อนที่
 
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ...วันสุดท้ายแล้วนะคะ ต้องรีบมาแล้ว
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ที่โกลเดนไมล์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 3
 
นำเอกสารมา ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
(2) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ (ใช้สำเนา หรือ รูปหน้าพาสปอร์ตในโทรศัพท์ได้)
ใครยังไม่ลงทะเบียน หรือ ลงไม่ได้เสียที นำเอกสารมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วย้ได้นะคะ 🙂
 
****************************************************************
 
🗳️ คนไทยรวมใจ ไปเลือกตั้ง 🗳️
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ตั้งโต๊ะเปิดลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์ ที่โกลเดนไมล์ คอมเพล็กซ์ วันนี้ 9 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. มีผู้มาลงทะเบียน 277 คน
ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงาน ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องคนไทยในการลงทะเบียนเลือกตั้งในวันนี้ด้วย 🙏🏼
ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ถึงเที่ยงคืนวันนี้ 9 เมษายน 2566 ตามเวลาประเทศไทย ได้ทางออนไลน์ที่ ลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

📌
📌ใครจะเลือกตั้งในสิงคโปร์….ไม่ลงทะเบียน ไม่ได้เลือกตั้งนะคะ !!! 🙋🏽‍♂️🙋‍♀️🙋🏻

🗳️
🗳️🗳️🗳️🗳️🗳️🗳️🗳️
📍วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์
📍29-30 เมษายน 2566
📍ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
📍370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ