เอกอัครราชทูตอุรีรัชต์ เจริญโต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตอุรีรัชต์ เจริญโต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 36 view
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2567 เอกอัครราชทูตอุรีรัชต์ เจริญโต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมและการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยกับสิงคโปร์
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2567 ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางชลธี จันทร์รัชชกูล อัครราชทูต ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมรับชมและให้กำลังใจคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยที่ร่วมแสดงในงาน KAM Festival @ 10: A Choral Celebration ณ School of the Arts Singapore (SOTA) ซึ่งคณะฯ ได้ขับร้องเพลงไทยรวม 3 เพลง ซึ่งรวมถึง "เพลงสงกรานต์" แบบประยุกต์ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้ขึ้นทะเบียนโดย UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ