เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองหัวหน้าศูนย์พหุภาคีศึกษา

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองหัวหน้าศูนย์พหุภาคีศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2564

| 37 view

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พบหารือกับผศ. แก้วกมล พิทักษ์ดำรงกิจ รองหัวหน้าศูนย์ พหุภาคีศึกษา (Centre for Multilateralism Studies) ประจำสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม (S. Rajaratnam School of International Studies: RSIS) เพื่อแนะนำตัว พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับศูนย์พหุภาคีศึกษาฯ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ