เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Songkran With Us 2024

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Songkran With Us 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 33 view
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Songkran With Us 2024 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ และบริษัท Unified Trade Hub Pte Ltd เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์และส่งเสริมร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2567
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ โดยผู้รับประทานอาหารในร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 19 ร้าน ได้ส่งคูปองชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย จำนวน 2 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีก 5 รางวัล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ