เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในวาระที่พระครูโสภณพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธิคุณ จูเชียต สิงคโปร์ ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในวาระที่พระครูโสภณพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธิคุณ จูเชียต สิงคโปร์ ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2566

| 47 view
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในวาระที่พระครูโสภณพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธิคุณ จูเชียต สิงคโปร์ ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.)
 
ในโอกาสนี้ ท่านทูตฯ ในฐานะประธานพิธีฝ่ายฆราวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำมุทิตาสักการะเพื่อแสดงความยินดีกับพระครูโสภณพุทธิคุณ ซึ่งได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา และสนับสนุนงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์
 
อนึ่ง พระครูโสภณพุทธิคุณได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ