เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และภริยา ร่วมงานฉลองวันตรุษจีนของวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และภริยา ร่วมงานฉลองวันตรุษจีนของวัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ม.ค. 2566

| 140 view
วันที่ 15 มกราคม 2566 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วย ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ ภริยา ร่วมงานฉลองวันตรุษจีนของวัดอานันทเมตยาราม โดยมีนางอินดรานี ราชา (Ms. Indranee Thurai Rajah) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนที่สองของกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ และเป็น ส.ส. เขต Tanjong Pagar - Tiong Bahru พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตศรีลังกา ลาว และกัมพูชา เข้าร่วมงานด้วย
 
วัดอานันทเมตยารามได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับชาวสิงคโปร์และชุมชนในพื้นที่ โดยมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย การแจกอั่งเปาและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุของชุมชนในพื้นที่และผู้พักอาศัยใน HDB ละแวกใกล้เคียงเพื่อแสดงไมตรีจิตตามธรรมเนียมท้องถิ่นด้วย
ทั้งนี้ อาสาสมัครชมรมสามัคคีไทยไกลบ้านได้ช่วยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ