เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 67 view
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมงาน Asia Tech x Singapore 2024 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ตามคำเชิญของสิงคโปร์
ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความก้าวหน้าและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับสิงคโปร์และอาเซียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ และการขยายความร่วมมือระหว่างกันด้านเทคโนโลยีภาครัฐ
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยินดีต่อพัฒนาการและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นและครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ไทยได้แสดงความสนใจจะเข้าร่วมความตกลง Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) ที่ริเริ่มโดยสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ หวังว่าไทยจะสามารถเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวได้ภายในปีนี้เพื่อเป็นหนึ่งในพัฒนาการที่สำคัญของความสัมพันธ์ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สิงคโปร์ในปี 2568

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ