เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชการทหารสูงสุด กับนาย เฮง ชี ฮาว รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐ กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชการทหารสูงสุด กับนาย เฮง ชี ฮาว รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐ กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 67 view
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชการทหารสูงสุด กับนาย เฮง ชี ฮาว รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐ กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านกลาโหมระหว่างไทยและสิงคโปร์ ผ่านความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางการทหารและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาคและแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์
นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท ST Engineering ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีของสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ