เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 35 view

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยปัจจุบัน ไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง และมีโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ เป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญระหว่างกัน ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 14 ที่กรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และในวาระครบรอบ 60 ปีการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สิงคโปร์ ในปี 2568 ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันด้วย
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา การบูรณาการและความเป็นเอกภาพของอาเซียน รวมถึงประเด็นความร่วมมือแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค อาทิ โครงการความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน และการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ