ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.พ. 2566

| 198 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

เอกสารประกอบ

12-2566_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล.pdf