วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 1,969 view

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังกฎหมายสิงคโปร์ เรื่อง การถือสองสัญชาติในสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ทาง Zoom Meeting ID : 990 0851 2754

Poster_บรรยายออนไลน์_การถือสองสัญชาติในสิงคโปร์