วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2566

| 88,923 view
การเดินทางเข้าสิงคโปร์ของคนไทย โดยไม่ต้องกักตัว 
 
ผู้ฉีดวัคซีนครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม ไม่จำเป็นว่าฉีดล่าสุดเมื่อใด) เดินทางจากไทยเข้าสิงคโปร์ไม่ต้องตรวจโควิด 
 
รายชื่อวัคซีนที่สิงคโปร์ให้การรับรอง 
  1. CanSinoBIO/Convidecia or Janssen/J&J vaccine จำนวน 1 เข็ม หรือ
  2. AstraZeneca, Covaxin, Moderna/Spikevax, Covishield vaccine จำนวน 2 เข็ม หรือ
  3. Novavax/Covovax/Nuvaxovid, Pfizer/BioNTech/COMIRNATY, Sinopharm vaccine จำนวน 2 เข็ม หรือ
  4. Sinovac vaccine จำนวน 2 เข็ม หรือ
  5. วัคซีนตามข้อ 1-4 ฉีดไขว้ หรือ
  6. วัคซีนตามข้อ 1-5 แต่ไม่ครบโดส และเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว (ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน) หรือ
  7. วัคซีนตามข้อ 1-4 ภายหลังเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน 
 
เด็กอายุ 12 ปี หรือต่ำกว่า ไม่จำเป็นต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิด ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์
 
ผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มในไทย สามารถใช้ QR code ในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมได้ ผู้ฉีดวัคซีนในต่างประเทศต้องนำเอกสารการฉีดวัคซีนมาด้วย
 
 

ผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน หรือไม่ครบ 2 เข็ม ไม่ต้องตรวจ ATK ไม่ต้องตรวจ PCR ไม่ต้องมีประกันโควิด ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 
ตรวจสอบใบรับรองวัคซีนเข้าสิงคโปร์ที่ https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VCP
 
ผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ทุกคนต้องลงทะเบียน SG Arrival Card ภายใน 3 วันก่อนเดินทาง https://www.ica.gov.sg/enter-depart/entry_requirements/sg-arrival-card
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore
 
สอบถามข้อมูลโดยตรงที่สถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
Tel: +66 2-348-6700
Emergency Tel : +66-81-844-3580

 

Poster_คนไทยเข้า_สป_ด้วย_autogate

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางมาสิงคโปร์-9

ระวังถูกหลอกให้รับจ้างขนกระเป๋าไปต่างประเทศ