วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2566

| 1,424 view
❓ คำถาม : ลงทะเบียนเลือกตั้งไม่ทัน และประสงค์จะออกเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร
🟢 คำตอบ : ชื่อของท่านจะอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร ท่านสามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปเลือกตั้งได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตามเขตเลือกตั้งในประเทศไทยของท่าน
 
❓ คำถาม : ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ต้องทำอย่างไร
🟢 คำตอบ : หากลงทะเบียนเลือกตั้งในสิงคโปร์แล้ว แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 29 -30 เมษายน 2566 ท่านสามารถมากรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในสิงคโปร์ได้เพิ่มเติม โดยติดตามเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://singapore.thaiembassy.sg
 
 
Poster_ลงทะเบียนไม่ทันทำอย่างไร